قوانين کنسلي پروازهاي چارتر و گارانتي

قوانين کلي پرواز هاي چارتري و گارانتي : (به شرط درخواست کتبي و تاييد شرکت)
شرایط کنسلی متغییر بوده و  نیاز به استعلام قبل از رزرو می باشد.
پروازهای چارتری مسیر خارجی غیرقابل کنسلی می باشد
 
کلیه پروازهای موجود درسیستم سان چارتر / گارانتی یا چارتر وبسرویسی بوده و به محض ارسال به ایرلاین-چارترکننده امکان تغییر و کنسلی یا تغییرات شامل جریمه از 75درصد تا 100 درصد سوخت خواهد بود.


 قوانين فوق کلي بوده و احتمال تغييرات ميباشد لطفا استعلام گردد

041.36663600  - 09352193526سایر اعلانات