قوانين صدور و کنسلي پرواز هواپيمايي ترکيش
نرخ کليه پروازهاي هواپيمايي ترکيش در مسير استانبول به تبريز(سوتو - تک مسير) فقط براي مسافران ايراني بوده و براي اتباع غير ايراني اين بليط غير قابل صدور خواهد بود و کليه مسوليت آن بر عهده مسافر و يا آژانس همکار خواهد بود . پرواز چارتري و غير قابل استرداد مي باشد . حضور مسافر با توجه به شرايط ويژه کرونا 4ساعت قبل از پرواز الزامي مي باشد . کنترل اعتبار پاسپورت به عهده خود مسافر مي باشد . بار مجاز براي هر نفر 40 کيلوگرم و براي نوزاد 10 کيلوگرم بوده و حمل بار يا کيف دستي به داخل کابين 8 کيلو مي باشد . داشتن آزمايش(کوييد 19) و جواب آزمايش منفي براي مسافرين در مسير استانبول الزامي مي باشد.اين آزمايش براي سنين بالاي6 سال در مسير رفت و بالاي 8 سال در مسير برگشت الزاميست. مسئوليت داشتن آزمايش( کوييد 19 ) در ادامه مسير از مبداءاستانبول به عهده مسافر مي باشد. صحت مدرجات مشخصات مسافر بر عهده صادر کننده بليط ميباشد . با توجه به بخشنامه جديد هواپيمائي ترکيش ايرلاينز و همچنين تغيير مقررات ورود به ايران,کليه مسافرين ملزم به ارائه تست(کوييد 19 منفي )تا 96 ساعت در بدو ورود به کشور ايران مي باشند.و همچنين داشتن آزمايش(کوييد 19 منفي) براي کليه مسافرين بالاي 8 سال الزامي باشد . شايان ذکر است که شرايط مذکور شامل مسافريني که باپاسپورت ايراني وارد کشور مي شوند نيز مي باشد. با سلام، احتراماً پيرو بخشنامه وزارت بهداشت ترکيه کليه مسافران به مقصد ترکيه (بدون در نظر گرفتن مليت مسافر و حتي مسافران با مليت ترکيه) ملزم مي باشند کمتر از 72 ساعت قبل از موعد پرواز، فرم الکترونيکي سلامت را تکميل و تاييديه اين فرم را به صورت پرينت کاغذي و يا در گوشي موبايل - تبلت (داراي QR Code) قبل از پرواز به کانتر پذيرش فرودگاه ارائه نمايند. https://register.health.gov.tr/سایر اعلانات