ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 09352193526 - 041.36663600 - 041.36662600 تماس حاصل نموده یا به آدرس 1: تبريز - شريعتي جنوبي 2: تبريز - فرشته جنوبي - بلوار مالک (سان پرواز | گروه سان ) مراجعه نمایید.