ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 09352193526 - 041.36663600 - 041.36662600 تماس حاصل نموده یا به آدرس تبريز - شريعتي جنوبي & تبريز - فرشته جنوبي - بلوار مالک (سان پرواز | گروه سان ) مراجعه نمایید.