ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 09352193526 - 04136663600 - 35569318 تماس حاصل نموده یا به آدرس تبريز - شريعتي جنوبي & تبريز - فرشته جنوبي - بلوار مالک (سان پرواز | گروه گردشگري سان ) مراجعه نمایید.