مهم:  هتل براي 1شب و 2شب براي ايام آخرهفته و ايام پيک بدون تاييد رزرواسيون قابل رزرو قطعی نمي باشد؛ حتما استعلام گردد. در غير اين صورت رزرو کانفرم نمي باشد و مسئوليت آن به عهده همکار/ مسافر مي باش.

 تغييرات در ايام عادي حداقل 1شب سوخت محاسبه ميگردد.  و ایام پیک سوخت کامل می شود.

قوانين هتل:

نکته مھم:  ساعت ورود تحويل اتاق 14 الي17 و خروج راس ساعت 12 مي باشد. در مواردي که مسافر به هر دليل (شرايط مرزي و غيره ...) زودتر يا ديرتر به محل اقامت برسند، طبق قوانين حاکم هتل رفتار خواهد شد.

با توجه به تنوع اتاقهاي موجود (Type Rooms) در هتل ها ،در اتاقهاي سه تخته (Triple) وجود سه تخت استاندارد يا دو تخت همراه با يک همراه با يک تخت اضافه (Extra) و نيز ساير اتاق ، کاملا بستگي به شرايط موجود در زمان پذيرش مسافر (Subject To Availability ) اتاقها دارد. و مسافر / همکار  ضمن آگاهي کامل موارد ذکر شده اقدام به خريد مي کند و مسئوليتي متوجه شرکت تامين کننده يا کارگزار نخواهد بود.

درصورتي که مسافر به هر علتي طبق قوانين جاري هتل عمل نکند و موجبات اخلال در نظم هتل گردد. قطعا (توسط مسئول هتل) از هتل اخراج خواهد شد. و مسافر هرگونه اعتراض در این مورد را از خود سلب و ساقط می نماید.

قيمت ھاي نمایش داده شده برای هتل ، شامل ھزينه ھاي ديگر (مانند ميني بار، لاندري، تماس ھاي تلفني و ...) نمي باشد.

رزروهای (گروهی)  :

درخواست کنسلی یا تغییرات در ایام پیک حداقل 3شب سوخت محاسبه میگردد.

درخواست کنسلی یا تغییرات  گروهی بیش از 5اتاق حداقل 2شب سوخت محاسبه میگردد

رزروهای عادی برای ایام عادی (غیر گروه)  :

تا 5 روز مانده قبل 12ظهر  بدون جریمه قابل کنسلی می باشد به شرطی که گروه یا بیش از 3 اتاق نباشد.

تا 3 روز مانده قبل 12ظهر  1شب نوشو + جابجایی یا تغییر تاریخ امکان پذیر می باشد.

تا 1 روز مانده قبل 12ظهر 2شب نوشو  (همچنین جایگزین مسافر امکان پذیر می باشد)

از 1 روز مانده بعد 12ظهر 3شب نوشو  (هچنین جایگزین مسافر با 1شب نوشو امکان پذیر می باشد)

جایگزین مسافر و هرگونه تغییرات  با هماهنگی و تایید نهایی سان امکان پذیر می باشد.

حداکثر زمان برای بستن اتاق بدون پیش پرداخت 1روز می باشدسایر اعلانات